Komunikační systém (Interkom)

Digitální ústředna JJKU

Popis

Digitální ústředna JJKU je základní stavební prvek hlasové komunikace mezi uživateli. V divadlech slouží především k zajištění vzájemného propojení komunikačních terminálů a 100V rozhlasu. Je zabudována do 19″ kovové skříně o výšce 2U. V případě připojení na rozhlas je dodávána jako součást rozvaděče 100V rozhlasu, který navíc obsahuje zesilovací obvody, mikrofonní distributory a další pomocné prvky.

Princip komunikace zajišťují tři základní moduly: komunikační modul, modul hlášení a modul gongů.

Komunikační modul

Zprostředkovává jednosměrnou komunikaci mezi terminály. Při vzájemném hovoru dvou účastníků tedy jeden vysílá a druhý přijímá. Zároveň však vysílající může přijímat hovory od další osoby. Obecně tedy probíhá jednosměrná paralelní komunikace. V základním provedení je ústředna schopna připojení až 15-ti koncových terminálů.

Modul hlášení

V klidovém stavu tento modul zajišťuje většinou odposlech jeviště, který distribuuje do 100V rozhlasu*. V případě, že přijde požadavek z terminálu, modul hlášení odpojí odposlech jeviště a do rozhlasu* vysílá tento terminál.
* jedná se o vysílání do zákulisní části

Modul gongů

Ústředna obsahuje paměť, do které je možné uložit vlastní zvukový záznam gongu. Ten je pak vysílán do veřejné části 100V rozhlasu.

Propojení mezi terminály a ústřednou zajišťuje strukturovaná kabeláž STP, ukončená standardními konektory RJ45.

Základní vlastnosti
JJKU
Napájení230V / 50/60 Hz
Počet terminálů k připojení15 (konektory RJ45)
Počet gongů1
Konektor GongJack 6,3 (výstup)
Konektor OdposlechJack 6,3 (vstup)
Konektor Odposlech/HlášeníJack 6,3 (výstup)
Rozměry482x88x390 mm
Hmotnost6,3 kg

JJKT a JJBP4

Komunikační terminály

Komunikační terminály JJKT a JJBP4 patří do skupiny koncových komunikačních zařízení. Zastávají stejnou funkci, ale liší se především způsobem použití.

Komunikační terminál JJKT

JJKT, který je vestavěn do malé kovové skříňky, je určen k umístění na stole. Je napájen z komunikační ústředny. Na přední, mírně zkosené části se nachází 16 propojovacích tlačítek a reproduktor s ovladačem hlasitosti. V horní části je pak umístěn nastavitelný mikrofon.

Tlačítka jsou opatřena vyměnitelnými štítky pro individuální nastavení konfigurace konkrétního terminálu vzhledem k poloze v komunikační síti. S ohledem na zapojení do digitální ústředny JJKU je 14 tlačítek určeno ke komunikaci s ostatními stanicemi, zbylá dvě jsou vyhrazena pro spouštění gongu a hlášení do rozhlasu.

Pro „tichou“ komunikaci lze do JJKT také připojit sluchátka s mikrofonem a to do zdířek umístěných na zadním panelu. Propojení do sítě zajišťuje kabel ukončený konektorem RJ45. V případě potřeby může být JJKT přímo zabudován do větších celků, jako jsou převážně řídící či inspicientské pulty.

Komunikační terminál JJBP4

JJBP4 je primárně určen k zavěšení u pasu, je tedy vyroben z hliníku a opatřen závěsnou sponou. Ačkoliv se, stejně jako JJKT, připojuje do komunikační sítě kabelem, poskytuje díky zavěšení a rozměrům uživateli větší volnost a možnost pohybu. Je vhodný zejména na pomocná stanoviště, kde se přepokládá pouze příjem komunikace nebo pro případy, kdy obsluha potřebuje mít volné ruce k jiným činnostem (např. obsluha sledovacího reflektoru). Hlasový vstup a výstup probíhá prostřednictvím připojených sluchátek s mikrofonem.

Základní vlastnosti
JJKTJJBP4
Počet komunikačních kanálů144
Gonganone
Hlášení do rozhlasuanone
Propojovací konektorRJ45RJ45
Konektor na sluchátka2 x jack 3,52x jack 3,5
Rozměry217×55 (+mikrofon) x220 mm 
Hmotnost1,3 kg